Logo

Računovodske storitve

zanesljive računovodske rešitve

Kdo smo

Podjetje KONT je bilo ustanovljeno leta 1989 kot družba z omejeno odgovornostjo v zasebni lasti. Podjetje vodi Tjaša Letnar, univ. dipl. oec, ki je tudi strokovni vodja računovodskega servisa. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je 2003. leta pridobila naziv preizkušena računovodkinja.

Registrirana dejavnost podjetja je računovodenje, davčno, podjetniško in poslovno svetovanje. Storitve opravljamo za gospodarske družbe, zavode, samostojne podjetnike in društva.

Izpolnjujemo vse pogoje za strokovno izvajanje računovodskih storitev, saj imamo:

 • zaposlene ustrezno izobražene strokovne kadre
 • vzpostavljen informacijski sistem, ki naročnikom omogoča on-line vpogled v njihovo poslovanje
 • vzpostavljeno ustrezno varnostno politiko v podjetju
 • urejeno delovno okolje
 • zavarovano poklicno odgovornost.

Smo kakovostni, hitro odzivni, gojimo partnerski odnos do svojih naročnikov in stremimo k dolgoročnemu poslovnemu sodelovanju z njimi. V podjetju skrbimo za redno izobraževanje zaposlenih s ciljem zagotavljanja kakovostnega izvajanja računovodskih storitev. Pri svojem delu upoštevamo zakonske predpise, računovodske standarde in načela. Naši zaposleni svoje znanje, strokovnost in izkušnje delijo s podjetniki s ciljem čim bolj aktivno sodelovati pri njihovem poslovanju in tako prispevati k dobrim poslovnim odločitvam in uspešnim rezultatom poslovanja.

Celostna rešitev ...

 • vodenje glavne knjige

 • vodenje knjige prihodkov in odhodkov

 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih

 • spremljanje terjatev in obveznosti

 • računovodsko predračunavanje in analiziranje

 • vodenje davčnih evidenc

 • obračun DDV

 • vodenje registra osnovnih sredstev z obračunom amortizacije

 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov

 • sestavljanje davčne bilance

 • priprava poročil in zbiranje podatkov za državne ustanove in banke

 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil

 • pomoč pri načrtovanju denarnih tokov

 • obračun plač in ostalih osebnih prejemkov

 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca

 • izstavljanje računov

 • plačilni promet

 • vlaganje izvršb

 • svetovanje s področja poslovanja, splošnih zadev in administracije

 • svetovanje s področja davčne zakonodaje in prakse, uveljavitve davčnih olajšav in optimizacije davčnih bilanc

 • naši računovodje po dogovoru delajo tudi na sedežu naročnika

 • vršimo prevzem in dostavo dokumentacije.

Kontaktirajte nas!

Pišite nam, pokličite nas, obiščite nas ali nas povabite na razgovor. Našo ponudbo za poslovno sodelovanje z vami bomo oblikovali po vaših potrebah.

Kont, računovodske storitve, d.o.o.
Čufarjeva 20/a, 1230 Domžale, Slovenija (mapa)

Telefon: 00386 1 724 66 13
Mobilna št.: 00386 41 490 260
Faks: 00386 1 721 98 60
Matična št.: 5305632000
ID za DDV: SI 36215627
Poslovni račun: SI56 0230 0001 3055 245
Pišite nam